Koepelorganisaties werken samen voor handreiking Meldplicht Datalekken

Er is nog veel onduidelijkheid over de impact van de nieuwe Meldplicht Datalekken, die op 1 januari 2016 van kracht is geworden. Reden voor artsenorganisatie KNMG om de handen ineen te slaan met diverse andere koepelorganisaties om hun achterban te ondersteunen bij het beantwoorden van de vele vragen die op dit gebied nog bestaan.

De meldplicht Datalekken roept in de praktijk veel vragen op bij artsen. Wanneer is precies sprake van een datalek? Welke informatie moet een apotheker, huisarts of een huisartsenorganisatie aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en aan betrokken patiënten melden? Hiervoor heeft de organisatie eerder al een lijst opgesteld met de 10 meest gestelde vragen en antwoorden. 

De KNMG gaat nu echter een stap verder en ontwikkelt verdere ondersteuning voor apothekers, huisartsen en huisartsenorganisaties voor een correcte naleving van de meldplicht datalekken. Het gaat om een handreiking die onder meer aangeeft hoe eendatalek gemeld moet worden. Verder worden opnieuw veelgestelde vragen beantwoord,  zoals wanneer er sprake is van een datalek en welke acties men dan kan of moet ondernemen. 

Lees verder:

 


Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }