EU investeert 1,8 miljard in bestrijding cybrecrime en in cybersecurity

De Europese Commissie gaat met overheden en bedrijven een publiek-privaat partnerschap aan dat tegen 2020 zal hebben geleid tot een investering van 1,8 miljard euro in cybersecurity. Het initiatief is op 5 juli in Straatsburg gelanceerd.

De overeenkomst maakt deel uit van een aantal initiatieven waarmee de Commissie de EU beter wil wapenen tegen cyberaanvallen en om de concurrentiekracht van de eigen cybersecurity-sector te versterken.

Volgens een recent onderzoek van PWC heeft zeker 80 procent van de Europese ondernemingen het afgelopen jaar tenminste éénmaal te maken gehad met een cybersecurity-incident zoals een hack of een DDoS-aanval. Het aantal incidenten steeg wereldwijd met 38 procent in 2015. Daarmee ontstaat er directe economische schade en indirect, als gevolg van een dalend vertrouwen in de digitale economie. Het is dus broodnodig om innovatieve en veilige technologieën te ontwikkelen.

De EU steekt 450 miljoen euro in het samenwerkingsverband, via het onderzoeksprogramma Horizon 2020. De EC verwacht dat marktpartijen die deel uitmaken van de European Cyber Security Organisation (ECSO) minimaal drie keer dit bedrag investeren in het kader van de cybersecurity-overeenkomst. Binnen de publiek-private samenwerking zijn ook partijen betrokken van nationale, regionale en lokale overheden, onderzoekscentra en academici.

De Europese Commissie gaat verder onderzoeken of cybersecuritybedrijven één Europese certificering kunnen aanvragen voor hun werk. Nu moeten bedrijven soms nog per land een apart certificaat aanvragen om hun producten te mogen verkopen.

Het Europees Parlement stemt woensdag over de Netwerk- en Informatie beveiligings-richtlijn. Deze richtlijn biedt al het raamwerk voor een network van zogeheten Computer Security Incident Response Teams  ("CSIRT's") in de EU die snel kunnen reageren op cyberbedreigingen en –incidenten en moet het makkelijker maken voor Europese landen om te reageren op grensoverschrijdende cybercriminaliteit. 

Klik hier voor meer informatie. 

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }