Artikel: 'De laatste stand van zaken in het privacy-recht'

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van privacy-recht vanaf het begin van 2016. Daarbij wordt met name ingegaan op de nieuwe wetswijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens (de Wet meldplicht datalekken en uitbreiding boetebevoegdheid Cbp), de boetebeleidsregels van de Nederlandse toezichthouder die sinds 1 januari verdergaat onder de naam Autoriteit Persoonsgegevens, en last but not least de meest recente ontwikkelingen omtrent de nasleep van het ongeldig-verklaarde Safe Harbour besluit en de binnenkort van kracht zijnde Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Lees verder:Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }