Twee ziekenhuizen melden malwarebesmetting

Het afgelopen jaar hebben twee ziekenhuizen (vrijwillig) bij het Nationaal Cyber Security Center (NCSC) van de overheid gemeld dat ze een malwarebesmetting hadden opgelopen. Bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) kwamen helemaal geen meldingen over cyber-incidenten binnen.

De meldingen hebben betrekking op aanvallen op kantoorautomatisering. Bij het NCSC zijn geen signalen bekend dat deze aanvallen hebben geresulteerd in grootschalige uitval of verstoring.

Voor meer informatie: 

 


 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }