Banken vergoeden 98,9% fraudeschade bij internetbankieren

Banken hebben in 2015 98,9% van de schade vergoed die particulieren opliepen door fraude met internetbankieren. Dat staat in het jaarverslag van Betaalvereniging Nederland. In 2015 werd er voor een bedrag van 3,7 miljoen euro door criminelen via internetbankieren gefraudeerd.

In samenspraak met de Consumentenbond zijn de ‘Uniforme veiligheidsregels elektronisch bankieren en betalen voor particulieren’ opgesteld. Door deze veiligheidsregels na te leven, kunnen consumenten met een gerust hart elektronisch bankieren en betalen. Mochten consumenten dan toch nog slachtoffer worden van fraude, dan kunnen zij er zeker van zijn dat zij de schade door hun bank vergoed krijgen. Deze veiligheidsregels gelden sinds 1 januari 2014. De vijf regels kregen in de pers naast positieve ook negatieve aandacht. Nog steeds wordt af en toe, ten onrechte, gesuggereerd dat de banken met deze regels de verantwoordelijkheid richting klant hebben willen opschuiven. Er zijn echter geen signalen bekend dat banken de opgetreden fraudegevallen sinds die tijd kritischer beoordelen of minder vaak zijn overgegaan tot het aan de consument vergoeden van de geleden schade. 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }