Eerste Nederlandse onderzoek naar wetgeving voor blokkeren illegale internetcontent

Bestaat er in Nederland specifieke wetgeving over het blokkeren, filteren en offline halen van illegale internetcontent? Arno Lodder en Kyra Sandvliet hebben deze vraag beantwoord in een onderzoeksrapport, geschreven op verzoek van de Raad van Europa. Het is het eerste Nederlandse overzicht van de regelgeving op het gebied van internet- en auteursrecht.

Het Swiss Institute of Comparative Law heeft het vergelijkende onderzoek gecoördineerd, dat is gehouden in 47 Europese lidstaten. Uit het Nederlandse onderzoek blijkt dat er geen specifieke wetgeving bestaat over de omgang met illegale internetcontent. Wel bestaat er een bepaling in artikel 196c van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek waarin staat dat de ‘dienstverlener’ bij bepaalde voorwaarden is vrijgesteld van aansprakelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan een internetprovider die illegale content host.

Internet is grensoverschrijdend. Het is dus moeilijk om daar regelgeving op toe te passen, zeker als het om nationale regelgeving gaat. “De beste benadering voor deze kwesties is nog niet uitgekristalliseerd,” aldus Lodder. “Dit overzicht geeft een goed startpunt.”

Voor meer informatie:

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }