Voorsorteren op de Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is op 25 mei 2016 in werking getreden en zal op 25 mei 2018 van toepassing zijn. De Verordening heeft tot doel het niveau van bescherming van persoonsgegevens te verhogen, door versterking van de rechten van de betrokkenen en door een gelijkwaardig niveau van bescherming in alle lidstaten van de EU te bewerkstelligen. Nu het stof van de onderhandelingen is neergedaald en de Verordening geldend recht is, is het moment aangebroken om te bezien of deze ambitieuze doelen worden bewaarheid.

Lees verder: 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }