'Minister en colleges ondervraagd over gemeentelijke e-mail'

Raadsleden uit diverse gemeenten hebben hun colleges om opheldering gevraagd over de beveiliging van gemeentelijke e-mail. Daarnaast hebben PvdA-kamerleden Astrid Oosenbrug en Manon Fokke de minister vragen voorgelegd op dit terrein. Aanleiding voor de vragen is het onderzoek van Binnenlands Bestuur waaruit blijkt dat slechts drie van vijftig gemeenten voldoen aan de internetstandaarden voor veilige e-mail.

Oosenbrug en Fokke willen weten hoeveel gemeenten niet voldoen aan de verplichte beveiligingsstandaarden en vragen zich af of de minister zich zorgen maakt en gemeenten hierop gaat aanspreken. Ze zijn ook benieuwd naar de oorzaak van het niet aanhouden van verplichte internetstandaarden. Daarnaast willen ze weten of de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en gemeenteraden voldoende middelen hebben om toezicht te houden op de naleving van de wettelijk geldende eisen voor de verwerking van persoonsgegevens.

Lees verder:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }