ICT-bezuinigen bij politie én online opsporing gaan niet samen

Onlangs kwam het bericht naar buiten dat Inge Philips, plaatsvervangend hoofd van de Landelijke Recherche en belast met de invoering van de nieuwe wet Computercriminaliteit III bij de politie, vertrekt. Zij waarschuwde dat als de Tweede Kamer vasthoudt aan de bezuiniging op ICT bij de politie, die niet aan online opsporing kan gaan doen. Zijachtte het ‘volstrekt onverenigbaar’ om de politie nieuwe online taken te geven, terwijl daar tegelijkertijd 40 miljoen euro moet worden bezuinigd op ICT. 

Lees verder:


 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }