Ambtenaren onbewust van privacyrisico's persoonsgegevens

Uit onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens blijkt dat ambtenaren van grote gemeenten slecht op de hoogte zijn van de privacyregelgeving. Sinds 2015 beheren zij zeer gevoelige gegevens vanuit het sociale domein.

Bewustwording over wie over de persoonlijke data beschikt maar ook wat deze partij hiermee kan doen, is de boodschap die de gemeente moet vertellen. Zowel aan haar burgers, als aan haar werknemers. Bijvoorbeeld door het op te nemen in het externe communicatiebeleid richting de burgers, maar vooral ook het interne communicatiebeleid richting de ambtenaren. Op die manier sijpelt de kennis door via meerdere kanalen en kunnen burgers goed geïnformeerde beslissingen maken.

En dat zou meteen in lijn liggen met de aanbeveling van de AP: ‘De toezichthouder verwacht dat gemeenten op basis daarvan hun medewerkers beter ondersteunen en hun inwoners informeren. De Autoriteit Persoonsgegevens zal onderzoeken of gemeenten deze verbeteringen hebben doorgevoerd’. 

Lees verder: 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }