'Bedreiging via internet. Verschillen in risicofactoren tussen jongeren die online en offline bedreigen'

De digitale wereld biedt jongeren de gelegenheid om sociale contacten aan te gaan en te onderhouden, maar ook om antisociaal gedrag te vertonen. Daarnaast kan antisociaal gedrag online ook ernstiger vormen aannemen zodanig dat het strafbaar is; het gaat dan om het plegen van delicten online. 

Veruit het meeste onderzoek naar achtergrondkenmerken van delinquenten richt zich op traditionele offline delicten. Als er al onderzoek wordt gedaan naar de achtergrondkenmerken van onlineplegers, dan richt men zich vooral op het online gedrag en nauwelijks op de offline delicten die deze daders plegen. Het is daardoor onduidelijk in hoeverre er sprake is van een overlap tussen kenmerken van daders van online en offline antisociaal gedrag. 

Recent empirisch onderzoek naar de overeenkomsten tussen online en offline daders richt zich vooral op pesten. Naar de overeenkomsten en verschillen tussen online en offline daders van meer ernstige delicten is nog nauwelijks onderzoek verricht. In dit onderzoek wordt nagegaan of hetzelfde geldt voor ernstiger antisociaal gedrag, namelijk bedreiging. De onderzoeksvraag luidt dan ook: Welke overeenkomsten en verschillen bestaan er tussen daders van online en offline bedreiging?

Lees verder:

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF