'Is met predictive policing de heilige graal gevonden?'

Het politiewerk gaat ingrijpend veranderen door de invoering vanPredictive Policing. Door verfijnde algoritmen los te laten op big data over eerdere incidenten – en die hoeveelheid gegevens neemt alleen maar toe – kan de politie straks misdaden voorspellen.

Predictive Policing is de heilige graal waar criminaliteits- en terrorismebestrijders naar op zoek zijn. Het biedt de politie de mogelijkheid om dáár aanwezig te zijn waar de kans op een volgend incident het grootst is. De methode werkt preventief. Ook de nationale politie is al aan de slag met deze ontwikkeling.

Predictive Policing lijkt de heilige graal, maar is in essentie niets anders dan vakjes op een kaart. Om eenvoudiger, efficiënt en effectief te inzet te plegen is handelingsperspectief en dus Prescriptive Policing onontbeerlijk. Prescriptive Policing voorspelt voor een specifieke situatie wat de effecten zijn van bepaalde interventies en een bepaalde inzet van politiemiddelen. Het systeem doet deze suggestie op basis van gegevens uit soortgelijke situaties in het verleden en daarbij gemeten effectiviteit. Daarbij wordt de menselijke factor expliciet meegenomen, want juist het praatje op straat is een hele effectieve 'interventie'. 

In feite zijn er 4 opeenvolgende implementatieniveaus, inclusief bijbehorende uitdagingen:

  1. Intelligence-led Policing: informatie delen en deze gebruiken om te sturen.
  2. Predictive Policing: analisten en wijkteams trainen in de omgang met voorspellende informatie.
  3. Effect-led Policing: daadwerkelijke het effect registreren van verschillende interventies. Dus ook registreren wat er is gedaan, in plaats van alleen wat daar de resultaten van waren.
  4. Prescriptive Policing: de adviezen accepteren van een systeem. Dit vraagt om aanpassing van de aansturing (cultuur en organisatie-inrichting) op door een systeem voorgestelde interventies.

Lees verder:

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF