Het wetsvoorstel Computercriminaliteit III: Een High Tech inhaalslag?

Het Wetsvoorstel Computercriminaliteit III kent een lange voorgeschiedenis en ligt sinds 22 december 2015 bij de Tweede Kamer. In het voorgestelde artikel 126nba Sv wordt de bijzondere opsporingsbevoegdheid geïntroduceerd tot het heimelijk op afstand (online) binnendringen in een geautomatiseerd werk. Een toenemend en wijdverbreid gebruik van ‘versleuteling’, WiFi-netwerken en ‘Cloud Computing’ maken het volgens de memorie van toelichting noodzakelijk dat de opsporingsdiensten deze bevoegdheid in de strijd tegen ernstige vormen van (computer)criminaliteit in kunnen zetten. Deze in de volksmond bekend geworden ‘terughackbevoegdheid’ staat in dit artikel centraal, waarbij de hiervoor genoemde technologische ontwikkelingen en enkele van de – veelheid aan – uitgebrachte adviezen worden besproken.

Lees verder:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }