Politiecolumn: De overheid kan straks alles zien, horen, voelen en onthouden

Vorige maand bracht de WRR het rapport Big Data in een vrije en veilige samenleving uit. Volgens de WRR biedt Big Data biedt zeker kansen voor opsporing en surveillance, maar vraagt tevens om sterkere waarborgen voor de vrijheidsrechten van burgers. Nu ligt de nadruk in de regelgeving op de regulering van het verzamelen van data. Dit zou moeten worden aangevuld met de regulering van en het toezicht op de fases van de analyse en het gebruik van Big Data. Omdat de hoeveelheid beschikbare data over personen, gebeurtenissen en processen exponentieel is toegenomen. Data worden routinematig vastgelegd en zijn steeds meer het bijproduct zijn van dagelijkse handelingen (gebruik van internet, sociale media, mobiele telefoons en verschillende applicaties).

Minister van der Steur vermeldt in zijn notitie over sensing ook dat ‘altijd politiek-bestuurlijke besluitvorming vooraf gaat met aandacht voor privacy en juridische vragen’. Bob Hoogenboom, hoogleraar fraude en regulering aan Nyenrode en bijzonder hoogleraar Politiestudies en Veiligheidsvraagstukken aan de VU, betwijfelt dat. Hij bepleit de instelling van een onafhankelijke commissie die in opdracht van het Parlement in kaart brengt hoe deze nieuwe surveillance zich ontwikkelt en welke democratische controle hierop mogelijk is.

Lees verder:

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF