Monitoren om ‘cyberdreigingen’ tegen te gaan

Jan-Jaap Oerlemans gaat in dit artikel in op de ‘bulkinterceptiemaatregel’ zoals die in de gelekte versie van de voorgestelde Wiv20XX wordt beschreven. De definitieve versie van het wetsvoorstel, die dus kan afwijken van de gelekte versie, moet nog naar de Tweede Kamer worden verstuurd.

Volgens de auteur is in ieder geval helder dat het debat niet platgeslagen moet worden met ‘privacy vs veiligheid’, maar het juist over de details van de voorgestelde bijzondere bevoegdheden moet gaan. Is het voldoende duidelijk welke bijzondere bevoegdheden de regering voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in petto heeft? En willen wij dat als samenleving ook? 

Lees verder:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }