Maatregelen in de strijd tegen criminele activiteiten in cyberspace

Op 9 juni jl. heeft overleg plaatsgevonden tussen de Europese ministers van Justitie over verdere verbeteringen ten aanzien van de strafrechtspleging in cyberspace. Twee conclusies zijn aangenomen, waarin praktische maatregelen zijn neergelegd om samenwerking te verbeteren. Daarnaast bevatten de conclusies een tijdschema voor verdere actie. 

Minister van der Steur zie het volgende: 

"Making progress in these areas will contribute to securing and obtaining e-evidence more effectively, which is of utmost importance to step up the fight against terrorism and other criminal activities in or through the use of cyberspace." 

Conclusies 

De conclusies bevatten concrete maatregelen voor toekomstige acties op de navolgende drie gebieden: 

  • Stroomlijnen van wederzijdse rechtshulp en wederzijdse erkenning door middel van het gebruik van gestandaardiseerde elektronische formulieren en tools;
  • Verbeteren van samenwerking met service providers, door de ontwikkeling van een gemeenschappelijk kader voor verzoeken om specifieke categorieën data; en
  • Lancering van een "denkproces" met betrekking tot mogelijke aanknopingspunten voor handhaving en jurisdictie in cyberspace. 

Voor meer informatie:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }