Verdachte plaats foto van zichzelf op Instagram met gestolen jas

Rechtbank Rotterdam 22 april 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:3101

De verdachte is op 28 maart 2015 samen met zijn vriend medeverdachte uit geweest in een uitgaansgelegenheid in Hellevoetsluis. In de uitgaansgelegenheid is er een woordenwisseling ontstaan tussen medeverdachte en een aantal Turkse jongens. Medeverdachte en de verdachte zijn op een gegeven moment naar buiten gestuurd. Toen de verdachte en medeverdachte buiten stonden kwam een van de eerdergenoemde Turkse jongens, de aangever, ook naar buiten.

Medeverdachte heeft die Turkse jongen toen geduwd. De verdachte verklaart dat hij vervolgens (tevergeefs) heeft geprobeerd om medeverdachte te kalmeren. Zijn verklaring dat hij geprobeerd heeft medeverdachte tot kalmte te brengen, wordt ondersteund door de verklaring van de aangever. De verdachte verklaart verder dat hij toen maar naar huis is gegaan en dat medeverdachte even later ook bij hem thuis arriveerde, hetgeen wordt bevestigd door zijn vriendin.

Uit onder meer de verklaring van de aangever volgt dat medeverdachte in de tussentijd de aangever heeft geslagen en zijn jas, met daarin zijn persoonlijke spullen, heeft gestolen.

De bijdrage van de medepleger zal in de regel moeten worden geleverd tijdens het begaan van het strafbare feit. Uit het voorgaande volgt echter dat door de verdachte geen uitvoeringshandelingen heeft verricht. De vraag die dan voorligt is of het ontbreken van enige rol in de uitvoering van het delict wordt gecompenseerd door een grote(re) rol van de verdachte in de voorbereiding (vergelijk Hoge Raad 2 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3474).

Uit de inhoud van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting blijkt niet van enige samenwerking tussen de verdachte en medeverdachte noch van enig vooropgezet plan voor het stelen van de jas met inhoud. Dit betekent dat de verdachte niet als medepleger van de diefstal met geweld kan worden aangemerkt en dus zal worden vrijgesproken van het primair tenlastegelegde.

Het subsidiair tenlastegelegde wordt wel bewezen verklaard. De verdachte heeft immers verklaard dat medeverdachte die nacht met de rode jas bij hem thuis kwam en hij wist dat deze van de aangever was. Desondanks heeft hij deze jas aangenomen en zelfs nog een foto van zichzelf op Instagram geplaatst, waarop te zien is dat hij deze jas draagt.

Bewezenverklaring

  • Opzetheling

De verdachte heeft een foto van zichzelf op Instagram geplaatst, waarop te zien is dat hij een jas draagt, waarvan hij wist dat deze door zijn vriend gestolen was. De jas is ook in zijn woning aangetroffen. Door zijn handelen heeft hij geprofiteerd van een goed dat door het misdrijf van een ander is verkregen en heeft hij bijgedragen aan het in stand houden van een afzetmarkt voor gestolen voorwerpen.

Strafoplegging

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 41 dagen.

Lees hier de volledige uitspraak. 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF