Verdachte heeft een grote hoeveelheid kinderpornografische afbeeldingen in bezit gehad en enkele afbeeldingen verspreid. Verwerping bijvangst-verweer.

Rechtbank Oost-Brabant 27 mei 2016, ECLI:NL:RBOBR:2016:2719

Op 18 april 2013 werd door de politie van de Landelijke Eenheid Team Bestrijding Kinderpornografie en Kindersekstoerisme een proces-verbaal ontvangen inhoudende dat er enkele meldingen waren binnen gekomen via het Americaanse National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) met de melding dat de gebruiker van het emailadres 1 op naam van persoon 1 op 20 oktober 2012 beeldmateriaal had geplaatst, op Skydrive, welke vermoedelijk kinderpornografisch materiaal betrof.

Op 7 januari 2013 zou deze gebruiker wederom, op Skydrive, vermoedelijk kinderpornografisch materiaal geplaatst hebben. In de melding staan twee IP-adressen vermeld die duiden op de gebruiker/abonneehouder: verdachte, adres 1 te gemeente 1, zijnde verdachte.

Bij verdachte werd vervolgens een harde schijf en een computer in beslag genomen. Data hiervan werden veiliggesteld en beoordeeld door een bevoegde zedenrechercheur.

Verdenking

Ten aanzien van verdachte is de verdenking gerezen van het bezit en de verspreiding van kinderpornografische afbeeldingen alsmede het bezit van dierenpornografische afbeeldingen.

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht beide feiten wettig en overtuigend bewezen.

Standpunt van de verdediging

Ten aanzien van feit 1

De verdediging stelt zich primair op het standpunt, samengevat, dat verdachte moet worden vrijgesproken van het bezit van kinderpornografisch materiaal omdat op basis van het dossier niet kan worden vastgesteld dat de in de tenlastelegging genoemde afbeeldingen en/of filmpjes zijn aangetroffen op de computer van verdachte en het dossier onvoldoende betrouwbaar is ten aanzien van de vaststelling hoeveel kinderpornografische afbeeldingen er in totaal op de computer van verdachte zijn aangetroffen.

Verdachte moet worden vrijgesproken van het verspreiden van kinderpornografisch materiaal omdat op basis van het dossier niet kan worden vastgesteld dat verdachte de bewuste bestanden heeft verspreid.

De verdediging stelt zich subsidiair op het standpunt dat verdachte moet worden vrijgesproken omdat het vereiste opzet ontbreekt.

Ten aanzien van feit 2

De verdediging stelt zich op het standpunt dat de rechtbank in ieder geval kan komen tot een bewezenverklaring van het voorwaardelijk opzet op het bezit van de in de tenlastelegging genoemde dierenpornografische afbeeldingen.

Oordeel van de rechtbank

Feiten

Bij zijn eerste verhoor heeft verdachte onder meer verklaard dat alleen hij en zijn vrouw woonachtig zijn in de woning gelegen aan het adres 1 te gemeente 1, gemeente gemeente 2. Bij het binnentreden van het pand aan adres 1 te gemeente 1 worden een computer en een usb-stick aangetroffen en inbeslaggenomen. Verdachte heeft verklaard dat deze computer en usb-stick werden gebruikt door hemzelf en door zijn vrouw en dat er, voor zover hij weet, geen andere personen toegang hebben gehad tot het internet in hun woning.

De computer kreeg als goednummer 13-0018-001 en de HDD-schijf kreeg als goednummer 13-0018-002.verbalisant 1, digitaal rechercheur van het Team bestrijding kinderporno en kindertoerisme eenheid Oost-Brabant, heeft van deze gegevensdragers imagefiles gemaakt en opgeslagen op een extern opslagmedium. Hierbij zijn geen gegevens op de originele gegevensdrager gewijzigd en/of verloren gegaan. Bij onderzoek aan de computer stelt verbalisant 1 vast dat indien het programma Skype wordt geïnstalleerd in Windows, er bestandsmappen en bestanden worden aangemaakt, waarin gegevens worden opgeslagen en dat dit wordt gedaan per account. Door verbalisant 1 wordt gezien dat op de computer vijf verschillende Skype-accounts waren aangemaakt. Het eerste account, onder de alias naam emailadres 2 werd aangemaakt op 16 februari 2013. Het laatste account, onder de alias naam emailadres 3 werd aangemaakt op 25 augustus 2013, twee dagen voordat de politie de gegevensdragers in beslag had genomen. Verder werden de aliassen emailadres 4; emailadres 5; emailadres 6 aangetroffen. Deze alias namen waren aan verdachte voorgelegd tijdens het verhoor. Verdachte heeft verklaard dat al deze accounts door hem zijn aangemaakt of dat hij deze aangemaakt zou kunnen hebben. Verbalisant 1 heeft ter terechtzitting van 13 mei 2016 verklaard dat nadat Skype van Microsoft is geworden, iemand met een MSN-account niet zomaar een Skype-account kreeg. Wel kan men met een Microsoft-account inloggen in Skype. MSN en Skype zijn twee verschillende programma’s. Als je met Skype inlogt moet je zelf handelingen verrichten in dat account, bijvoorbeeld zelf bestanden selecteren om door te sturen. Bij verdachte is er sprake geweest van verzending van bestanden door middel van het op de computer van verdachte geïnstalleerde programma Skype. De op de computer van verdachte aangetroffen mappenstructuur kun je niet krijgen door gebruik van een MSN-account.

Bij het onderzoek aan de computer en de harddisk is kinderpornografisch materiaal aangetroffen. Dat materiaal is onderzocht door verbalisant 2, zedenrechercheur van het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme, eenheid Oost-Brabant. Die afbeeldingen zijn bekeken en verwerkt in een collectiescan. Op de kinderpornografische afbeeldingen zijn de hierna volgende elementen weergegeven. Van tweeëntwintig foto’s en vijf video’s is concreet de inhoud beschreven op de achter de naam van de afbeelding genoemde pagina.

  1. Penetratie van het lichaam van een minderjarige, oraal met de penis en/of vinger/hand en/of voorwerp en/of mond/tong, vaginaal en anaal met de penis en/of vinger/hand (betreft (onder andere) de in de toonmap opgenomen afbeeldingen onder vermelding van bestand 1 pag. 72 en/of bestand 2 pag. 73 en/of bestand 3 pag.72).
  2. Penetratie door een minderjarige, oraal met de penis en/of vinger/hand en/of voorwerp en/of mond/tong, vaginaal met de penis en/of vinger/hand, anaal met de penis (betreft (onder andere) de in de toonmap opgenomen afbeeldingen onder vermelding van bestand 4 pag. 69 en/of bestand 5 pag. 69).
  3. Betasten/aanraken van een minderjarige, te weten van geslachtsdelen met penis en/of vinger/hand, en van de billen en borsten met vinger/hand (betreft (onder andere) de in de toonmap opgenomen afbeelding onder vermelding van bestand 6 pag. 71).
  4. Betasten/aanraken door een minderjarige, te weten van geslachtsdelen met vinger/hand en/of voorwerp, en van borsten met vinger/hand (betreft (onder andere) de in de toonmap opgenomen afbeelding onder vermelding van bestand 7 pag. 68).
  5. Poseren door een minderjarige, met nadruk op geslachtsdelen en/of borsten en billen, door camerastandpunt en/of onnatuurlijke houding en/of uitsnede afbeelding (o.a. inzoomen) en/of niet bij leeftijd passende kleding en/of onnatuurlijke voorwerpen en/of striptease-act/houding en/of geheel naakt en/of gedeeltelijk naakt (betreft (onder andere) de in de toonmap opgenomen afbeeldingen onder vermelding van bestand 8 pag. 69 en/of bestand 9 pag. 72 en/of bestand 10 pag. 73 en bestand 23 pag. 83 en bestand 13 pag. 84 en bestand 14 pag. 74).
  6. Masturbatie (dicht) bij lichaam/gezicht minderjarige, het spuiten van en/of zichtbaar maken van sperma op het lichaam van een minderjarige en het houden van een penis dicht bij het lichaam van een minderjarige (betreft (onder andere) de in de toonmap opgenomen afbeelding onder vermelding van bestand 15).

verbalisant 2 heeft vastgesteld dat de hiervoor genoemde bestanden afkomstig zijn van de gegevensdrager met goednummer 13-0018-001, dat zij op diverse plaatsen op de harde schijf van deze computer waren opgeslagen in de map bestand 21, en dat al deze bestanden voor een gewone gebruiker van een computer te benaderen zijn, zonder extra software. Hij heeft vastgesteld dat er op de genoemde gegevensdragers in totaal 144.178 pornografische afbeeldingen staan, waarvan er 18.549 afbeeldingen kinderpornografisch zijn. Het videobestand bestand 14 heeft als file date 17 november 2012.12 Het aantal kinderpornografische afbeeldingen is in het aanvullend proces-verbaal van 2 juli 2015 van verbalisant 2 bijgesteld van 18.549 naar 16.744.

Ten aanzien van de verhouding tussen de op de computer van verdachte aangetroffen pornografische en kinderpornografische bestanden, heeft verbalisant 2 ter terechtzitting verklaard dat bij deze verhouding (de rechtbank: ruim 11% van de aangetroffen pornografische afbeeldingen zijn kinderpornografisch) geen sprake kan zijn van bijvangst. Indien er sprake is van bijvangst, ligt deze verhouding echt onder de 10%. verbalisant 2 stelt dat een verhouding van 5% nog duidt op het actief zoeken naar dergelijk materiaal. verbalisant 2 verklaart verder dat er hele series naar binnen zijn getrokken bevattende kinderporno. Dat kan niet wanneer er slechts sprake is van bijvangst. Een serie kan verschillen van 5 tot 25 afbeeldingen of nog wel meer. Als iemand dergelijke series binnentrekt, dan is die persoon daar bewust mee bezig. Een bestand is door verbalisant 2 als ‘porno’ gecategoriseerd als iemand poseert voor de camera en eventueel seksuele handelingen verricht. Al zijn bevindingen en conclusies baseert verbalisant 2 op zijn opleiding als zedenrechercheur en zijn ervaring uit de onderzoeken waarbij hij betrokken is geweest. verbalisant 2 is zedenrechercheur sinds 2002 en is vanaf 2008 actief betrokken geweest bij tegen de 100 kinderpornozaken.

Door verbalisant 2 is ook onderzocht of verdachte strafbaar materiaal heeft verspreid. Uit dit onderzoek is gebleken dat vanuit de verdachte of één van zijn aliassen in Skype op 18 mei 2013 (bestandsnaam: bestand 11 pag. 83) en 25 augustus 2013 (bestandsnaam: bestand 13 pag. 84) een fotobestand is verzonden aan een derde, betreffende een kinderpornografisch bestand, en dat op 19 mei 2013 vanuit de verdachte of één van zijn aliassen in Skype een kinderpornografische videofilm (bestandsnaam: bestand 14 pag. 74 en 84) is verstuurd. Van deze foto’s en video is concreet de inhoud beschreven. verbalisant 2 verklaart dat indien iemand een bestand wil versturen via Skype, deze persoon dit bestand daadwerkelijk in bezit moet hebben om het te kunnen versturen naar derden.

Verbalisant 2 heeft verder vastgesteld dat er op de genoemde gegevensdragers in totaal 4.196 afbeeldingen voorkwamen die dierenpornografisch zijn. Op de dierenpornografische afbeeldingen zijn de volgende elementen weergegeven (van acht foto’s is concreet de inhoud beschreven):

  1. Penetratie van het lichaam van een persoon door een dier, oraal en/of vaginaal en/of anaal (betreft (onder andere) de in de toonmap opgenomen afbeeldingen onder vermelding van bestand 16 en/of bestand 22 en/of bestand 18 en/of bestand 19).
  2. Penetratie door een persoon van een dier, anaal (betreft (onder andere) de in de toonmap opgenomen afbeelding onder vermelding van bestand 20).

verbalisant 2 heeft vastgesteld dat de hiervoor concreet genoemde bestanden afkomstig zijn van de gegevensdrager met goednummer 13-0018-002 en dat alle beschreven bestanden voor een gewone gebruiker van een computer te benaderen zijn, zonder extra software. Verdachte heeft verklaard dat hij de dierenpornografische afbeeldingen die op zijn computer zijn aangetroffen heeft gedownload.

Verdachte heeft verklaard dat hij weet dat er veel pornografische afbeeldingen op zijn computer en harde schijf stonden. Hij downloadde pornografisch materiaal per 10 of 100 bestandjes tegelijk in één map op zijn computer, zodat ze gewoon vrij toegankelijk waren. Hij heeft tussen de volwassenenporno foute foto’s van kinderen gezien. Verdachte heeft verder verklaard dat hij plaatjes heeft gehad van meisjes tussen de 16 en 18 jaar oud en dat het materiaal wat bij hem is aangetroffen door hem op de computer en harde schijf is gezet. Verdachte heeft de mappenstructuur van de gegevensdrager met goednummer 13-0018-001 en 13-0018-002, die als bijlage bij het aanvullend proces-verbaal (de rechtbank: bedoeld wordt het aanvullend proces-verbaal met documentcode 20150420.1555.81086, opgemaakt en afgesloten op 2 juli 2015) is gevoegd, herkend als de mappenstructuur op zijn computer waarop de in zijn bezit zijnde porno is te vinden.

Nadere bewijsoverweging ten aanzien van feit 1

Hetgeen de verdediging ten aanzien van het bewijs ten verweer heeft betoogd, vindt zijn weerlegging in de inhoud van de bewijsmiddelen die de rechtbank voor dit feit heeft gebezigd. De rechtbank heeft in het strafdossier noch het verhandelde ter terechtzitting aanknopingspunten gevonden die maken dat aan de inhoud van die bewijsmiddelen behoort te worden getwijfeld.

De conclusies van de rechtbank ten aanzien van feit 1

Op grond van de inhoud van de bewijsmiddelen en hetgeen hiervoor is overwogen, acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte gedurende een periode van ruim acht maanden de in de tenlastelegging genoemde kinderpornografische afbeeldingen opzettelijk in bezit heeft gehad en/of heeft verspreid. Daartoe overweegt de rechtbank het volgende.

Alle genoemde afbeeldingen (foto- en videobestanden) zijn aangetroffen op de harde schijf van de computer van verdachte en waren allemaal vrij toegankelijk voor de gebruiker, zonder dat daarvoor speciale software nodig was. Gelet op deze vaststelling, in samenhang bezien met de verklaringen van verdachte zelf over het downloaden en opslaan van pornografisch materiaal, oordeelt de rechtbank dat verdachte de persoon moet zijn geweest die deze bestanden heeft gedownload en vervolgens in de door hem herkende mappenstructuur heeft gezet. Gelet op de verhouding tussen de op de computer van verdachte aangetroffen hoeveelheid pornografische- en kinderpornografische afbeeldingen en de verklaring van deskundige verbalisant 2 dat er bij een dergelijke verhouding (bij lange na) geen sprake meer kan zijn van toevallige bijvangst, oordeelt de rechtbank dat wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte de bewuste kinderpornografische afbeeldingen bewust in zijn bezit heeft gehad. De rechtbank verwerpt ook de stelling van verdachte dat de kinderpornografische afbeeldingen wellicht ongevraagd aan hem zijn toegezonden door personen waarmee hij (erotische) chats voerde nu de kinderpornografische afbeeldingen opgeslagen waren op de computer van verdachte in de hiervoor bedoelde mappenstructuur.

Ten aanzien van de verspreiding van kinderpornografische afbeeldingen via meerdere Skype-accounts vanaf de computer van verdachte, acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte dit zelf bewust heeft gedaan, in het bijzonder gelet op de ter zake doende verklaringen en bevindingen van deskundige verbalisant 1. De rechtbank acht het met name redengevend dat door verbalisant 1 is verklaard dat wanneer iemand een bestand via Skype wil verzenden, deze persoon dat bewuste bestand zelf moet selecteren, in samenhang bezien met de verklaring van verdachte, dat hij de op zijn computer aangetroffen accounts heeft aangemaakt of aangemaakt moet hebben. De stelling van verdachte dat dit geen Skype-accounts waren maar MSN-accounts wordt door de rechtbank verworpen, reeds nu door deskundige verbalisant 1 is verklaard dat de op de computer van verdachte aangetroffen mappenstructuur ten aanzien van de Skype-gesprekken niet kan zijn ontstaan door gebruik van MSN-accounts.

Gelet op de grote hoeveelheid aangetroffen afbeeldingen en de bewezenverklaarde periode acht de rechtbank ook wettig en overtuigend bewezen dat verdachte een gewoonte heeft gemaakt van het verspreiden en het in bezit hebben van kinderporno.

De inhoud en de aard van het aangetroffen materiaal zijn door de verdediging niet bestreden, behoudens de afbeelding onder vermelding van bestand 12. In navolging van de officier van justitie en de verdediging, oordeelt de rechtbank dat ten aanzien van deze specifieke afbeelding het wettig en overtuigend bewijs ontbreekt dat de persoon op deze afbeelding de leeftijd van 18 jaren niet heeft bereikt. Met betrekking tot deze afbeelding zal verdachte dan ook worden vrijgesproken.

Ten aanzien van de periode overweegt de rechtbank dat het oudste kinderpornografische bestand wat op de computer van verdachte is aangetroffen, dateert van 17 november 2012. Van de periode voor 17 november 2012 zal verdachte dan ook worden vrijgesproken.

Gelet op de inhoud van de hiervoor weergegeven bewijsmiddelen en hetgeen hiervoor is overwogen, acht de rechtbank het onder dit feit ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen zoals hierna onder “de bewezenverklaring” nader zal worden aangegeven.

De conclusies van de rechtbank ten aanzien van feit 2

Gelet op de inhoud van de hiervoor weergegeven bewijsmiddelen, acht de rechtbank het onder dit feit ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen zoals hierna onder “de bewezenverklaring” nader zal worden aangegeven. 

Bewezenverklaring

  • Feit 1: Een afbeelding en een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreiden en in bezit hebben, meermalen gepleegd, terwijl van het plegen van dit misdrijf een gewoonte wordt gemaakt.
  • Feit 2: Een afbeelding en een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een ontuchtige handeling, waarbij een mens en een dier zijn betrokken of schijnbaar zijn betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd.

Strafoplegging

Gevangenisstraf voor de duur van 8 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk meteen proeftijd van 2 jaren.

Lees hier de volledige uitspraak. 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF