Het monitoren van werknemers: in strijd met de rechten van de mens?

Barbulescu had van zijn werkgever opdracht gekregen een Yahoo Messenger account aan te maken om klantverzoeken af te handelen. Het arbeidsreglement verbood het gebruik van computers voor persoonlijke doeleinden. De werkgever liet Barbulescu weten het gebruik van zijn account acht dagen te hebben gemonitord. Hieruit zou blijken dat hij dit account in strijd met het arbeidsreglement ook privé zou hebben gebruikt. Barbulescu ontkende dit. De werkgever confronteerde hem hierop met een 45 pagina tellend transcript van de Messenger berichten waaruit het tegendeel bleek. Hierin zat communicatie met zijn verloofde en zijn broer en ook vijf berichten die hij via een privé Messenger account (met een ander ID) had gewisseld met zijn verloofde. Barbulescu werd hierop ontslagen. Hij verzette zich tegen dit ontslag bij de Roemeense rechter. Zijn recht op privéleven en correspondentie zou zijn geschonden. 

Lees verder:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF