'De beleidsregels bij de meldplicht datalekken:een korte beschouwing'

Met ingang van 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken opgenomen in de Wet bescherming persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft beleidsregels gepubliceerd, welke als hulpmiddel kunnen dienen om te bepalen of er sprake is van een datalek dat gemeld dient te worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en mogelijk ook aan de bij het datalek betrokken personen. In deze bijdrage zullen de auteurs de door de Autoriteit Persoonsgegevens opgestelde beleidsregels nader beschouwen, alsmede enige praktische tips meegeven in verband het melden van een datalek.

Lees verder:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF