Jaarverslag politie 2015: doelstelling voor complexe onderzoeken gehaald, maar aantal reguliere onderzoeken blijft achter

De minister van Veiligheid en Justitie stuurde 18 mei het jaarverslag en de jaarrekening van ons korps naar de Tweede Kamer. 

Cybercrime en digitaal opsporen

Het Team High Tech Crime (THTC) van de Dienst Landelijke Recherche (Landelijke Eenheid) is verantwoordelijk voor de bestrijding van de meest ondermijnende, nieuwe en complexe vormen van cybercrime. In 2015 is de geplande capaciteitsuitbreiding naar 120 fte’s voor de aanpak van high tech crime voltooid. 

Het THTC rondde vorig jaar 21 opsporingsonderzoeken af. Daarmee is de doelstelling voor het aantal high tech crime-zaken (20) gehaald. Prioriteit is daarbij gegeven aan de bestrijding van malware en cybercriminele dienstverleners.

In 2015 ging wederom veel politie-aandacht uit naar de legitieme Nederlandse hostingproviders, die onbewust cybercrime faciliteren, en naar hun klanten (resellers), die zich bewust als dienstverlener profileren in de cyberunderground. In samenwerking met de TU Delft en ACM (Autoriteit Consument en Markt) is zicht gekregen op de top tien Nederlandse hostingproviders die negatief opvallen. 

In samenwerking met onder andere de antivirusindustrie hield de politie meerdere verdachten aan in internationale onderzoeken naar zeer geavanceerde malware en ransomware. Ook verstoorde de politie criminele processen door bijvoorbeeld veiliggestelde decryptiesleutels ter beschikking te stellen aan slachtoffers. Daarmee konden zij hun computer gratis van de kwaadaardige software ontdoen. 

Rechtshulpverzoeken

Naast de grote high tech crimeonderzoeken zijn door het THTC dertien rechtshulpverzoeken afgerond. Hiermee zijn belangrijke bijdragen geleverd aan verschillende onderzoeken in het buitenland. 

Cybercrime onderzoeken in regionale eenheden 

In 2015 heeft de politie verdere stappen gezet in het verruimen van de aanpak van high tech crime door de Landelijke Eenheid naar de aanpak van cybercrime door alle eenheden.

Het THTC coachte een aantal regionale eenheden om meer kennis en ervaring op te doen op het gebied van cybercrime. Desalniettemin is de doelstelling niet volledig gehaald. De regionale eenheden hebben in totaal 124 reguliere en 13 complexe cybercrime-onderzoeken uitgevoerd. Met het hoge aantal complexe onderzoeken dat door de eenheden is uitgevoerd, is de doelstelling van totaal 25 complexe onderzoeken (waarvan minimaal 20 door het THTC) ruimschoots gehaald. Het aantal reguliere onderzoeken blijft wel achter. 

Electronic Crimes Task Force 

In de Electronic Crimes Task Force (ECTF) werken medewerkers van de politie, het OM en de grote banken dagelijks samen. Dit resulteert in een betere gemeenschappelijke informatiepositie en projectvoorbereiding. Daarnaast zorgt deze samenwerking voor effectieve interventies op het gebied van financiële malware, phishing en frauduleuze transacties. 

Digitaal opsporen 

Naast het verruimen van de aanpak van cybercrime ging in 2015 aandacht uit naar organisatorische, personele en technische maatregelen ten behoeve van de versterking van het digitaal opsporen in alle eenheden. 

Digitale specialisten hebben een belangrijke rol bij de opsporing van cybercrime, maar ook bij de aanpak van andere vormen van criminaliteit. Opsporingsonderzoeken bevatten immers steeds meer digitale componenten. Elke regionale eenheid heeft een Team Digitale Opsporing. In 2015 werd gewerkt aan de doorontwikkeling van de technische ondersteuning van deze teams. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan eigentijds ICT-gereedschap voor het doen van onderzoek aan gegevensdragers en op internet. Daarnaast was er aandacht voor het vergroten van het digitaal bewustzijn en het verhogen van het kennisniveau van alle politiemedewerkers door onder meer het verzorgen van trainingen, thema- en netwerkdagen. 

Landelijk Meldpunt Internet Oplichting 

Het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO) is een samenwerking van politie en Openbaar Ministerie (OM) met onlinehandelsplaatsen. Het doel van de samenwerking is het vertrouwen in de handel via internet te beschermen. Bij dit meldpunt kan niet alleen melding worden gedaan van internetoplichting, maar het dient ook om te controleren of er meldingen over een (ver)koper zijn gedaan. Sinds mei 2015 is het LMIO bereikbaar via politie.nl.

Er werden afgelopen jaar wederom goede resultaten geboekt in de preventieve en repressieve sfeer. Zo liet het LMIO in vorig jaar 80 frauduleuze webshops offline zetten. Op basis van een convenant van LMIO met vier banken werden door het LMIO 3444 rekeningnummers waartegen vijf of meer aangiftes zijn ingediend, verstrekt aan de banken. Op basis van die informatie konden de banken, binnen de geldende juridische kaders, passende maatregelen treffen. Vaak ging het dan om het blokkeren van de bankrekening en het beëindigen van de relatie met de klant.  

      

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF