'Big data datamining door de politie: IJkpunten voor een toekomstige opsporingsmethode'

Politiële datamining wordt anno 2016 al ingezet als opsporingsmethode en echteBig Data-datamining is in opkomst. Deze ontwikkeling roept op tot nadere discussie over de aard, omvang, regulering en begrenzing van deze opsporingsmethode. Tot op heden is hier binnen het strafvorderlijk kader nauwelijks sprake van. Deze discussie is urgent, lering kan worden getrokken uit een soortgelijke discussie die zich al heeft voltrokken in verband met de bevoegdheden van de inlichtingendiensten. Want ook in het strafvorderlijk kader is de tijd rijp voor een democratisch wetgevingsproces om politieel (Big data) datamining te reguleren.

Lees verder:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF