'Inzage in de praktijk van het inzageverzoek'

Het recht van burgers om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die over hen worden verwerkt is waarschijnlijk de minst controversiële bepaling in de Wbp. In tegenstelling tot de discussie over begrippen als ‘ondubbelzinnige toestemming’ en ‘passend beschermingsniveau’, blijft het op het gebied van het inzageverzoek behoorlijk stil. Maar betekent dit dus dat organisaties het inzagerecht ook goed naleven?

Studenten van het vak Privacybescherming aan het Instituut voor Informatierecht hebben tijdens het afgelopen studiejaar dertig inzageverzoeken gestuurd. Dat was een mooie gelegenheid om de naleving empirisch te toetsen. Spoiler: er is bij veel organisaties ruimte voor verbetering. Deze bijdrage bespreekt wat er goed en fout ging, en – belangrijker nog – wat organisaties kunnen doen om naleving van het inzagerecht te verbeteren.

Lees verder:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF