Veroordeling wegens bezit kinderporno. Om de voortzetting van de behandeling niet te laten stagneren wordt aan verdachte een taakstraf opgelegd.

Rechtbank Noord-Nederland 29 april 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:2105

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het in bezit hebben en verspreiden van een grote hoeveelheid kinderpornografische afbeeldingen. Uit de rapportage van de Reclassering Nederland van 8 maart 2016 blijkt dat verdachte sedert september 2015 op vrijwillige basis voor zijn problemen in behandeling is bij instelling. De Reclassering heeft geadviseerd een gecombineerde werkstraf op te leggen, dan wel een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf, met als bijzondere voorwaarden dat verdachte zich meldt bij Reclassering Nederland en dat verdachte wordt verplicht de hiervoor genoemde behandeling voort te zetten of behandeld wordt door een soortgelijke ambulante forensische zorginstelling. 

De rechtbank acht het van groot belang dat de huidige behandeling, welke gericht is op recidivebeperking, wordt voortgezet. De rechtbank benadrukt daarbij dat het heel belangrijk is dat verdachte tegenover zijn hulpverleners en ook zijn partner eerlijkheid betracht en volledige openheid van zaken geeft (hetgeen hij tot nu toe nog niet volledig heeft gedaan). Dit is essentieel voor het slagen van het hulpverleningstraject en het voorkomen van recidive. Omdat verdachte te kennen heeft gegeven dat hij nog geen volledige openheid van zaken heeft (kunnen) geven dient de huidige behandeling in een verplichte setting voortgezet te worden. 

Om de voortzetting van de behandeling niet te laten stagneren zal verdachte geen langdurige gevangenisstraf worden opgelegd, maar een forse taakstraf. Daarnaast zal, rekening houdend met artikel 22b Wetboek van Strafrecht, een gevangenisstraf voor de duur van de door verdachte in verzekering doorgebrachte tijd worden opgelegd, alsmede een aanzienlijke voorwaardelijke gevangenisstraf, met een proeftijd van 3 jaren. Daarbij zullen naast de algemene voorwaarden de bijzondere voorwaarden worden opgelegd dat verdachte zich moet melden bij Reclassering Nederland, alsmede dat hij wordt verplicht de huidige behandeling voort te zetten. 

Lees hier de volledige uitspraak. 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF