'De vernieuwde boetebevoegdheid van de Autoriteit Persoonsgegevens: Scherpe tanden in een bitje'

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op het verwerken van persoonsgegevens. Per 1 januari heeft de Autoriteit Persoonsgegevens, tot die tijd College bescherming persoonsgegevens geheten, ruimere handhavingsbevoegdheden gekregen. Deze bijdrage bespreekt de bestuursrechtelijke procedure tot het opleggen van een sanctie met aandacht voor deze nieuwe handhavingsmogelijkheden en de grenzen waaraan deze bevoegdheden zijn gebonden.

Na eerst een enkel woord over de bevoegdheid tot het instellen van een onderzoek wordt nader in gegaan op de uitgebreidere boetebevoegdheid. De boetes kunnen worden opgelegd naar aanleiding van vrijwel alle overtredingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Op grond van Boetebeleidsregels stelt de Autoriteit eerst een basisboete vast. Deze basisboete vormt de basis voor een, binnen de bandbreedte van de aan een overtreding gekoppelde boetecategorie op te leggen, bestuurlijke boete. Geconcludeerd wordt dat de Autoriteit hiermee een geducht wapen heeft gekregen, maar omdat de wet tevens beperkingen stelt aan het uitoefenen van de boetebevoegdheid, is daarmee de scherpte er een beetje afgehaald.

Lees verder:

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF