Verdenking kinderporno, de rechtbank verklaart de dagvaarding nietig omdat deze niet voldoet aan de daaraan gestelde eisen

 

Rechtbank Midden-Nederland 4 mei 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:2523

Aan de verdachte is het bezit van kinderporno ten laste gelegd. De rechtbank verklaart, gelet op het arrest van de Hoge Raad van 17 november 2015 (ECLI:NL:HR:2015:3322), de dagvaarding nietig omdat deze niet voldoet aan de eisen van het Wetboek van Strafvordering. 

Op de onderhavige tenlastelegging wordt een zakelijke weergave gegeven van wat er op de 63.019 afbeeldingen te zien is. De tenlastelegging beperkt zich hiermee niet tot een beschrijving van een beperkte selectie afbeeldingen. Uit het arrest van de Hoge Raad volgt dat de tenlastelegging zich bij voorkeur zou moeten beperken tot het beschrijven van een selectie van een gering aantal afbeeldingen – zo mogelijk ten hoogste vijf – zonder in de tenlastelegging zelf enige aanduiding van of verwijzing op te nemen naar een wellicht grotere hoeveelheid waarvan die afbeeldingen deel uitmaken. 

Lees hier de volledige uitspraak. 
 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF