NCSC Conferentie 'Protecting Bits & Atoms' op 5 en 6 april

Op 5 en 6 april vindt de 8e editie van de NCSC Conferentie plaats in het World Forum in Den Haag. Het thema van dit jaar is 'Protecting Bits & Atoms'. Dit thema verwijst naar de toenemende mate van verbondenheid tussen de fysieke en digitale werelden en hoe informatie- en communicatietechnologieën (ICT) zichzelf hebben ingeworteld in onze maatschappij. 

Programma

Ook dit jaar is er weer een inspirerend programma samengesteld met plenaire sessies en parallelle tracks. De conferentie biedt een breed scala aan cyber gerelateerde onderwerpen gebracht door inspirerende sprekers, voor zowel technische specialisten als beleidsmakers en onderzoekers. Bekijk hier het volledige programma.

Unieke samenwerking met het Nederlandse EU voorzitterschap

De minister van Veiligheid en Justitie heeft cyber security benoemd als een van de vijf speerpunten van het Nederlandse EU voorzitterschap in 2016. Net als de voorgaande editie van de One conferentie waarbij de One een verbindende factor was tussen de twee communities (GCCS en One), wil de One dit jaar een brug slaan naar het EU voorzitterschap. Een speciaal EU track is een onderdeel van de One 2016.

Wat is het NCSC?

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) is het centrale informatieknooppunt en expertisecentrum voor cybersecurity in Nederland. De missie van het NCSC is het bijdragen aan het vergroten van de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein, en daarmee aan een veilige, open en stabiele informatiesamenleving. Het NCSC is internationaal het Nederlandse aanspreekpunt op het gebied van ICT-dreigingen en cybersecurity-incidenten. Ook is het NCSC een sleutelfiguur in de operationele coördinatie bij een grote ICT-crisis en de Computer Emergency Response Team (CERT) voor de Rijksoverheid.

De kerntaken van het NCSC zijn:

  • Response op dreigingen en incidenten;
  • Inzicht en handelingsperspectief;
  • Versterken van de crisisbeheersing;
  • Samenwerkingsplatform cybersecurity.

De primaire doelgroep van het NCSC is de rijksoverheid en de vitale infrastructuur. De vitale sectoren zijn cruciaal voor het goed functioneren van de Nederlandse samenleving. Voorbeelden van vitale sectoren zijn energie, water en telecom.

Het NCSC is ondergebracht bij de Directie Cyber Security (DCS), onderdeel van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), en valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Mw. Patricia Zorko is per 1 november 2015 Directeur Cyber Security en tevens plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Mr. Hans de Vries is hoofd van het Nationaal Cyber Security Centrum.

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF