Supreme Court geeft FBI meer hackbevoegdheden

De Amerikaanse Supreme Court heeft afgelopen donderdag een verzoek tot wijziging van Rule 41 van de Federal Rules of Criminal Procedure goedgekeurd. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de FBI meer bevoegdheden krijgt om computers te hacken.

De wijziging in de huidige regelgeving treedt aankomende december in werking, tenzij de wijziging door het Amerikaanse Congres voor die tijd wordt afgewezen dan wel andersluidende wetgeving introduceert.

Eerder kon een rechter, op basis van federale regelgeving, geen machtiging afgeven voor het op afstand “doorzoeken” van een computer / gegevensdrager wanneer deze zich buiten de jurisdictie van de opsporingsdienst bevond dan wel bij opsporingsdiensten niet bekend was waar de gegevensdrager in kwestie zich precies bevond.  Ook in dat laatste geval kan het immers zo zijn dat de gegevensdrager zich buiten de jurisdictie van de betreffende opsporingsdienst bevindt.

De goedkeuring van de aanpassing van Rule 41 van de Federal Rules of Criminal Procedure heeft tot gevolg dat het – na inwerkingtreding in december – is toegestaan een gegevensdrager te doorzoeken (‘remote access search’) of in beslag te nemen in geval gebruik wordt gemaakt van anonimiteitssoftware als Tor.

Zeer recent nog werd bewijs uitgesloten dat de FBI had verkregen door het hacken van leden van de kinderporno website PlayPen vanwege schending van Rule 41. De nu goedgekeurde wetgeving voorkomt dit in de toekomst.

Het Congres heeft tot 1 december 2016 om de door de Supreme Court goedgekeurde aanpassing van Rule 41 af te wijzen. Indien dat niet gebeurt zal de wijziging per 1 december in werking treden.

Raadpleeg hier de wijziging van Rule 41 van de Federal Rules of Criminal Procedure.


 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF