Facebook ontving vorig jaar 271 dataverzoeken van Nederland

Facebook heeft in 2015 271 dataverzoeken gekregen van de Nederlandse autoriteiten. Facebook heeft in 73% van de gevallen de gevraagde informatie of delen daarvan aan de overheid aangeleverd. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse rapport met betrekking tot dataverzoeken door overheden, dat op donderdag 28 april jl. is gepubliceerd.

Facebook presenteert twee keer per jaar een rapport over verzoeken tot gegevensverstrekking van overheden. Dit rapport is onderdeel van onze voortdurende inspanning om meer informatie te delen over de verzoeken die ze  ontvangen van overheden. 

Voor overheidsverzoeken met betrekking tot accountgegevens bevat dit rapport de landen die dergelijke verzoeken hebben gedaan, het aantal verzoeken dat is ontvangen van de afzonderlijke landen, het aantal accounts dat is opgegeven in deze verzoeken en het percentage van de verzoeken waarvoor Facebook ten minste enkele gegevens bekend hebben gemaakt.

Raadpleeg hier de rapporten.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF