'De strafrechtelijke positie van de Nederlands ethische hacker'

Het doen van een responsible disclosure bij het vinden en openbaren van kwetsbaarheden in informatiesystemen kan leiden tot strafrechtelijke consequenties voor de ethisch hacker. Deze maakt zich in veel gevallen schuldig aan computervredebreuk. Toch zijn er omstandigheden waaronder het bestraffen van een ethisch hacker niet wenselijk is. Dit artikel bespreekt deze omstandigheden en onderzoekt de strafrechtelijke positie van de ethisch hacker. Verder wordt onderzocht of deze positie anders is wanneer de hacker onderzoek doet naar computersystemen die zich niet in Nederland bevinden.

Lees verder:

Dit artikel kunt u enkel raadplegen indien u bent geabonneerd op het tijdschrift Computerrecht. 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF