Veroordeling wegens het vervaardigen, bezitten en verspreiden van kinderpornografisch materiaal. Geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf vanwege open proceshouding en afgeronde behandeling.

Rechtbank Noord-Holland 29 maart 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:3144 (gepubliceerd op 19 april 2016)

Verdachte heeft een zeer groot aantal kinderpornografische afbeeldingen, foto’s en video’s/films, in zijn bezit gehad en verspreid.Daarnaast heeft verdachte kinderpornografische afbeeldingen vervaardigd door de beelden van minderjarigen meisjes die voor de webcam seksuele handelingen verrichten, op te nemen. Tevens heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan verleiding. Verdachte heeft met behulp van zijn computer en door middel van diverse chatprogramma’s contact gelegd met minderjarige meisjes. Tijdens deze gesprekken werd veelvuldig gesproken over seksuele handelingen en bewoog verdachte deze meisjes om ontuchtige handelingen voor de webcam te plegen. 

De rechtbank neemt in dit geval in het bijzonder in aanmerking dat verdachte door zijn open proceshouding blijk heeft gegeven het laakbare van zijn handelen in te zien. Voorts heeft de rechtbank ten voordele van verdachte in aanmerking genomen dat verdachte reeds een behandeling bij de GGZ Noord-Holland-Noord heeft afgerond. Tot slot neemt de rechtbank in aanmerking dat een langdurige (onvoorwaardelijke) gevangenisstraf naar verwachting verstrekkende consequenties zal hebben voor verdachte.

Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat een maximale taakstraf bestaande van 240 uren moet worden opgelegd. Daarnaast zal de rechtbank een vrijheidsbenemende straf opleggen van 540 dagen waarvan 489 voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar.

Anders dan de reclassering heeft geadviseerd, zal de rechtbank wel bijzondere voorwaarden (een meldplicht bij de reclassering en een behandelverplichting) aan het voorwaardelijk deel van de op te leggen straf verbinden. Uit het reclasseringsrapport blijkt immers niet dat verdachte ook is behandeld voor het vervaardigen van kinderporno en voor verleiding.

Lees hier de volledige uitspraak.

 

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF