Commissariaat beboet website voor schadelijk pornofilmpje

Het Commissariaat voor de Media heeft een commerciële mediadienst op aanvraag een boete opgelegd. Deze dienst heeft als eigenaar van twee websites met pornografische video’s verzuimd om video’s met ernstig schadelijke beelden af te schermen voor minderjarigen. Het Commissariaat heeft het bezwaar van de commerciële mediadienst op aanvraag tegen het primaire besluit op vrijwel alle onderdelen ongegrond verklaard. Wel is de boete in verband met de financiële positie van de onderneming verlaagd van 120.000 euro naar 75.000 euro.

Bescherming van minderjarigen is een belangrijk speerpunt van het Commissariaat. In het kader hiervan is in december 2013 onderzoek verricht naar mogelijk ernstig schadelijke content bij verschillende commerciële mediadiensten op aanvraag (cmoa’s) die vanuit Nederland opereren. Het Commissariaat is hierbij op video’s gestuit die ernstige schade kunnen toebrengen aan de lichamelijke, geestelijke en zedelijke ontwikkeling van personen jonger dan zestien jaar. Het betreft expliciete verkrachtingsvideo’s op twee websites van de onderneming. Voor deze video’s geldt dat er geen enkele (technische) maatregel was getroffen om deze video’s af te schermen voor personen jonger dan zestien jaar. Hiermee is sprake van een overtreding van artikel 4.6 van de Mediawet.

Het Commissariaat heeft de betreffende video’s vervolgens voorgelegd aan de externe Adviescommissie Ernstige Schade van het Commissariaat, die de content als ernstig schadelijk voor minderjarigen heeft geclassificeerd. Het Commissariaat heeft dat oordeel overgenomen.

Documenten:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF