Hoge boete dreigt na niet melden gemeentelijk datalek

De gemeente Amersfoort riskeert een hoge boete voor de onbedoelde verspreiding van vertrouwelijke gegevens van bijna tweeduizend zorgvragers. Het lange tijd verzwegen datalek kan daarnaast ook politieke gevolgen krijgen. Eind januari is door een fout op het stadhuis een excel-bestand met privacygevoelige informatie van 1900 Amersfoorters in verkeerde handen gekomen. Dit bestand bevatte hun namen, adressen, burgerservicenummers en vertrouwelijke informatie over zorgaanvragen. 

Wat ging er fout? Een ambtenaar op de afdeling sociale wijkteams - dat de zorgaanvragen van die teams verwerkt - zond een mail met het excelbestand aan de verkeerde persoon uit zijn adressenbestand in Outlook. De vergissing werd snel ontdekt, maar de ontvanger was niet te bereiken. Op herhaalde verzoeken is tot op heden niet gereageerd. De gemeente Amersfoort wil dat het bestand gewist wordt. 

Lees verder:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF