“Autoriteit Persoonsgegevens moet optreden tegen het grootste datalek van Nederland”


Het DIS, de grootste medische databank van Nederland, is niet anoniem en daarom illegaal. Na jarenlange kritiek vanuit verschillende hoeken, proberen de organisaties Vrijbit en KDVP de Autoriteit Persoonsgegevens te dwingen op te treden tegen de onrechtmatige doorgifte van diagnose-informatie naar en uit het DIS. Blijft de privacytoezichthouder op haar handen zitten, dan volgt een rechtszaak.

Het DBC-Informatiesysteem is “een onvoorstelbaar groot datalek, waarbij elk jaar miljoenen keren medische informatie wordt verwerkt van alle burgers die een medische behandeling hebben ondergaan”. Dat stellen Vrijbit en KDVP in de notitie die werd geschreven voor de hoorzitting bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) die op 15 maart jl. plaatsvond. Ze wijzen op de eis die de privacytoezichthouder stelde bij de oprichting van het DIS: de medische gegevens in de database mogen niet herleidbaar zijn naar individuele personen.

Lees verder:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF