Defensie steeds vaker doelwit van buitenlandse hackers


Digitale spionage gericht tegen Defensie, toeleveranciers van Defensie, netwerken met bondgenoten en tegen producenten van militaire producten is nog niet eerder zo succesvol geweest voor de aanvaller. De dreiging neemt bovendien toe en de spionage wordt steeds agressiever en geavanceerder, blijkt uit het jaarverslag van de militaire inlichtingendienst MIVD over 2015.


Lees verder:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF