Overname Fox-IT gevaar voor nationale veiligheid?

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid heeft een onderzoek aangevraagd naar de overname van het Nederlandse cybersecuritybedrijf Fox-IT. Centrale vraag is in hoeverre de overname door de Britse NCC Group gevolgen kan hebben voor de nationale veiligheid.

Sinds oktober 2015 doen drie hoogleraren van de Radboud Universiteit in Nijmegen (Onderzoekscentrum Onderneming & Recht) onderzoek naar ‘Buitenlandse investeringen en de nationale veiligheid’. Zij verrichten het onderzoek in opdracht van het WODC van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het onderzoek is aangevraagd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, zo blijkt uit een document dat in handen is van OneWorld en Argos (VPRO Radio).

Hoewel het onderzoek op de website van WODC in zeer algemene termen is omschreven (Titel: ‘Toegang en invloed buitenlandse investeringen in Nederlandse vitale sectoren’) bevestigen diverse direct betrokkenen dat het een onderzoek naar de overname van Fox-IT betreft. ‘Het onderzoek gaat in op vragen als ‘Op welke wijze kan aandeelhouderschap in een in Nederland opererend bedrijf toegang geven tot (vertrouwelijke) informatie en invloed bieden op beslissingen?’ en ‘Op welke wijze kan dit gevolgen hebben voor de nationale veiligheid’?

Lees verder:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF