Basiscursus Cybercrime | Donderdag 14 april 2016

Op donderdag 14 april a.s. wordt via BijzonderStrafrecht.nl Academie de Basiscursus Cybercrime gehouden. De cursus wordt gegeven door Jan-Jaap Oerlemans en vindt plaats in het centrum van Den Haag van 14.30 - 20.30 uur.

De dag start met een introductie op het gebied van cybercrime en de ontwikkeling van computercriminaliteit: wat wordt er onder cybercrime verstaan en welke voorbeelden van computercriminaliteit kennen we inmiddels in de praktijk? Vervolgens wordt het (nationaal en Europees) juridisch kader uiteengezet. Tijdens het tweede deel van de cursus worden de materieelrechtelijke bepalingen besproken. Er wordt een overzicht gegeven van de meest voorkomende delicten en hoe zij worden gepleegd.

Vervolgens komen de formeelrechtelijke aspecten aan bod, waaronder de inbeslagname en het doorzoeken van computers, de Wet vorderen gegevens, de Wet BOB "op het internet" en hacken als opsporingsbevoegdheid. Bij dit onderdeel zal deelnemers ook een casus worden voorgelegd. Afgesloten wordt met de behandeling van grensoverschrijdende opsporing en de internationaalrechtelijke dimensie van computercriminaliteit, waarbij onderwerpen als soevereiniteit en de territoriale beperking van handhavingsjurisdictie worden besproken. 

Gedurende de hele dag komen bij ieder onderwerp ook de actualiteiten op dat betreffende vlak en toekomstige trends aan bod. Zo zal tijdens deze cursus ook uitgebreid worden stilgestaan bij de (eind december 2015) bij de Tweede Kamer ingediende Wet computercriminaliteit III.

 

Programma

 

Deel I: Introductie cybercrime & Juridisch kader

 • Definitie en voorbeelden van cybercrime
 • Juridisch kader Nederland: de Wet computercriminaliteit I, II en III
 • Juridisch kader Europese Unie: Richtlijn aanvallen op informatiesystemen
 • Juridisch kader Raad van Europa: het Cybercrime Verdrag

 

Deel II: Materieelrechtelijke bepalingen

 • Hacken, incl. ethisch hacken
 • Malware
 • (d)DoS aanvallen
 • Tool cybercrimes
 • Oefencasus

 

Deel III: Formeelrechtelijke aspecten

 • Inbeslagname en doorzoeken van computers
 • Wet vorderen gegevens
 • De Wet BOB op internet
 • Hacken als opsporingsbevoegdheid
 • Oefencusus

 

Deel IV: Actualiteiten & Toekomstige trends

 • Grensoverschrijdende opsporing & internationaalrechtelijke dimensie.
 • Soevereiniteit
 • De territoriale beperking van handhavingsjurisdictie
 • Toekomst

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF