Cybercrime in cijfers: Een verkenning van de mogelijkheden om cybercrime op te nemen in de Nationale Veiligheidsindices

De Nationale Veiligheidsindex (NVI) is een methode om zo betrouwbaar mogelijk de ontwikkeling in criminaliteit, overlast en onveiligheidsbeleving op landelijk niveau te beschrijven. Het doel van de NVI is de veelheid aan bestaande indices te vervangen en te komen tot een politiek-bestuurlijk bruikbare, duidelijk te communiceren rapportage over de ontwikkeling van de sociale veiligheid in Nederland. 


Dit onderzoek tracht de volgende vragen te beantwoorden:

  • Hoe kan cybercrime het beste gedefinieerd worden?
  • Kan cybercrime als los delicttype worden meegenomen in de NVI of moet er onderscheid worden gemaakt tussen verschillende vormen van cybercrime?
  • Welke databronnen zijn beschikbaar en bruikbaar om de ontwikkeling in cyber-crime in Nederland weer te geven?


Lees verder:

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF