In hoger beroep werkstraf en voorwaardelijke celstraf geëist voor grootschalige internetoplichting

De advocaat-generaal in Leeuwarden heeft op 5 februari jl. een werkstraf van 240 uur geëist tegen een 35-jarige man uit Den Haag voor grootschalige oplichting via internet. Daarnaast eiste de advocaat-generaal 2 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf, met een proeftijd van 3 jaar, en een ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel van ruim 24.000 euro. De man dupeerde in 2012 en 2013 door heel Nederland circa 400 mensen met zijn praktijken, van wie er 145 aangifte deden.

De rechtbank veroordeelde de verdachte tot 30 maanden celstraf, waarvan 10 maanden voorwaardelijk en ontnemingvan wederrechtelijk verkregen voordeel van bijna 18.000 euro. De verdachte tekende hoger beroep aan tegen dit vonnis.

De verdachte bood goederen aan op diverse sites, zoals Marktplaats, en liet mensen betalen maar leverde niet. Ook struinde hij het web af op zoek naar adverteerders die bepaalde goederen zochten; ook hen liet hij betalen om vervolgens niets te leveren. Voor zijn oplichtingspraktijken had de verdachte verschillende prepaid-telefoons en tenminste vijf bankrekeningen in gebruik. Hij bediende zich tevens van verschillende valse namen en loog over zijn woonplaats.

Gezien de omvang van de zaak heeft de rechtbank in de visie van het OM een juiste straf opgelegd. Maar inmiddels zijn de omstandigheden van de verdachte in maatschappelijk en persoonlijk opzicht ten goede gekeerd en toont hij berouw. Voor het OM is dit aanleiding de strafeis te matigen. Daarbij speelt ook mee dat de verdachte naar verwachting aan het werk kan, waardoor de kans toeneemt dat hij de benadeelden naar behoren kan compenseren .

Het hof doet (naar verwachting) uitspraak over twee weken.

Bron: OM

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF