Ethisch hacken: de spelregels

Hacken is slechts strafbaar indien dit wederrechtelijk gebeurt. In strikte zin wordt met wederrechtelijkheid bedoeld: 'zonder daartoe gerechtigd te zijn'. Het binnendringen in je eigen geautomatiseerde werk, of met toestemming binnendringen in het geautomatiseerde werk van een derde, is niet strafbaar. 

De term 'ethisch hacken' veronderstelt goede bedoelingen bij de hacker, bijvoorbeeld het aan het licht willen brengen van ICT-kwetsbaarheden of andere misstanden. Toch maakt ook een hacker met goede bedoelingen zich mogelijk schuldig aan overtreding van artikel 138ab Wetboek van Strafrecht.
 
Lees verder: 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }