Onderneming aansprakelijk voor inbreuken via gratis WiFi-netwerk?

Tegenwoordig bieden veel ondernemingen hun klanten gratis WiFi aan. Maar wat nu als iemand via het WiFi-netwerk illegaal content downloadt waarop auteursrecht rust? Dit overkwam Tobias Mc Fadden, een bedrijfsleider van een Duitse onderneming die licht- en geluidsmateriaal verhuurt. Via het WiFi-netwerk van Mc Fadden werd een muziekstuk illegaal gedownload door een derde. De auteursrechthebbende, Sony, stelde Mc Fadden voor de inbreuk aansprakelijk en eiste staking van de inbreuk en schadevergoeding.

Het geschil mondde uit in een procedure. De Duitse rechter was geneigd te oordelen dat de auteursrechtschending niet door Mc Fadden in persoon is begaan, maar door een onbekende gebruiker van zijn WiFi-netwerk. Hij vroeg zich echter wel af of Mc Fadden indirect aansprakelijk te houden valt, omdat hij zijn WiFi-netwerk niet had beveiligd. De Duitse rechter wilde weten of Europees recht er aan de weg staat dat Mc Fadden aansprakelijk wordt gesteld en stelde vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU).

Lees verder:

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }