'Melden cybercrime juiste om te doen voor bedrijf – niet alleen moreel gezien'

Eerder deze week gaf Aldo Verbruggen in een interview met het Financieel Dagblad aan dat hij bedrijven adviseert om geen melding te doen van cybercrime. Verbruggen wijst terecht op de beperkingen van het strafrecht bij de aanpak van cybercrime en de effectiviteit van meldplichten. Dit is zeker relevant gezien de stapeling van meldplichten waarmee bedrijven dreigen te worden geconfronteerd. Maar het interview lijkt ook te suggereren dat de wettelijk verplichte melding van datalekken onderwerp gemaakt kan worden van een ‘interne belangenafweging’.

In de optiek Bart Schermer, universitair hoofddocent privacyrecht in Leiden en partner bij advieskantoor Considerati, is dit gevaarlijk voor zowel bedrijf als consument. En wel om drie redenen.

Lees verder:


 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }