Eerste wetsvoorstel cybersecurity door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 27 oktober het eerste wetsvoorstel aangenomen dat specifiek gaat over cybersecurity, het Wetsvoorstel wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity

Dit wetsvoorstel van staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) introduceert een meldplicht voor een inbreuk op de veiligheid of een verlies van integriteit van elektronische informatiesystemen, ook wel ernstige ICT-inbreuken genoemd. Deze meldplicht geldt alleen voor aanbieders van producten of diensten waarvan de beschikbaarheid of betrouwbaarheid van vitaal belang is voor de Nederlandse samenleving. 

Daarnaast regelt het wetsvoorstel de wettelijke taken van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) op het terrein van cybersecurity en de randvoorwaarden voor publiek-private samenwerking. Organisaties binnen vitale sectoren en Rijksoverheid worden daarnaast verplicht om ernstige digitale veiligheidsincidenten te melden bij het NCSC van het ministerie van Veiligheid en Justitie. 

Door deze vitale organisaties wettelijk te verplichten tot het melden van ICT-inbreuken, kan het NCSC de risico’s voor de samenleving inschatten én hulp verlenen aan de getroffen organisatie. Bovendien is het NCSC zo in staat andere vitale organisaties te waarschuwen en te adviseren over oplossingen. Zo wordt gezamenlijk geleerd van incidenten.

De meldplicht past in de publiek-private samenwerking om cybersecurity binnen de (rijks)overheid en de vitale sectoren te bevorderen. Het vertrouwelijke karakter van de gemelde informatie over incidenten en kwetsbaarheden blijft gewaarborgd. Het wetsvoorstel voorziet in een goede balans. Het zorgt er enerzijds voor dat het NCSC zijn taken goed kan uitoefenen. Anderzijds houdt het bij de informatievoorziening aan (onder meer) het publiek over deze incidenten en kwetsbaarheden goed rekening met de belangen van de betrokken aanbieders.

De meldplicht gaat in elk geval gelden voor (nog nader aan te wijzen) organisaties binnen de volgende sectoren: elektriciteit, gas, kernenergie, drinkwater, telecom, transport (mainports Rotterdam en Schiphol), financiën en overheid (waaronder primaire waterkeringen). Deze sectoren zijn onderdeel van de vitale infrastructuur van Nederland. Uitval kan direct of indirect leiden tot maatschappelijke ontwrichting. 

Voor meer informatie: 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }