CDA en VVD willen Wetsvoorstel bestrijding cybercrime (computercriminaliteit III) snel behandelen

Uit een op 12 oktober ingediende motie blijkt dat het CDA en de VVD de Wet computercriminaliteit III snel willen behandelen. Zowel deze wet als de modernisering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 zijn reeds schriftelijk behandeld in de Kamer en liggen al langere tijd bij de regering. 

De regering wordt verzocht deze wetten zo spoedig mogelijk na het herfstreces en in elk geval ruim voor het kerstreces aan de Kamer te zenden, zodat de Kamer deze als prioritair kan behandelen.

De Kamer stemt op 25 oktober over de ingediende motie.

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }