Cybersecurity richtlijnen voor de financiële sector

Cyberattacks nemen toe en hackers passen daarbij in toenemende mate meer geraffineerde methoden toe om financiële instellingen, banken en overheden aan te vallen. Tot op heden veelal met succes waarbij het bij de slachtoffers duidelijk is dat een goede strategie ten aanzien van de cybersecurity ontbreekt. 

Tussen 2011 en 2015 zijn door de autoriteiten in de VS meer dan 50 cyberincidenten gesignaleerd vwaarbij sprake was van een inbreuk. Het betreft onder meer de Ecuadorse bank Banco del Astro, de Vietnamese bank Tien Phon Bank, maar ook een gerenommeerde partij als JP Morgan. 

Cyberrisico’s vormen een grote bedreiging voor het onderlinge financiële systeem, aldus de G7. In dit licht heeft de G7 cybersecurity expert group richtlijnen opgesteld om financiële instituten bij te staan. Deze richtlijnen zien op het opstellen van een goed cybersecurity raamwerk, bestuur, risico-analyse, het monitoren van de risico’s, het reageren op de risico’s en op het uitwisselen van informatie en van ervaringen.   

De richtlijnen kunt u hier vinden: 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF