Overeenstemming bereikt over Europese richtlijn cybersecurity: eerste Europese cybersecurityregels binnenkort een feit?

Na ruim twee jaar onderhandelen lijkt een doorbraak te zijn bereikt voor wat betreft het Europese voorstel ter invoering van een richtlijn over netwerk- en informatiebeveiliging (NIBrichtlijn). Na lange onderhandelingen hebben de betrokken Europarlementariërs en de Raad van de EU op 7 december overeenstemming bereikt over de tekst van de NIB-richtlijn.

De richtlijn zal een algemene beveiligingsplicht en meldplicht voor beveiligingsincidenten in het leven roepen die veel marktpartijen zal raken. Daarnaast worden lidstaten verplicht bepaalde maatregelen te nemen om een meer geharmoniseerde aanpak van cybersecurity te kunnen bewerkstelligen, waaronder de uitwisseling van informatie over beveiligingsincidenten tussen de betrokken autoriteiten.

Lees verder:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF