Inventarisatie aanbieders cryptodiensten

Aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees worden opgeroepen zich vóór 23 september 2019 bekend te maken bij DNB. DNB vraagt partijen die straks onder Wwft toezicht komen te staan zich, vooruitlopend op de registratieplicht, bekend te maken bij DNB.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Vrijspraak bezit kinderporno: niet geheel onaannemelijke dat verdachte gegevensdragers met kinderpornografisch materiaal uit een eerdere zaak van de politie heeft teruggekregen

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 oktober 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:9385

Hoewel kan worden vastgesteld dat verdachte feitelijk gezien in het bezit is geweest van kinderporno, ontbeert het dossier informatie op grond waarvan het niet geheel onaannemelijke door de verdediging geschetste scenario dat verdachte gegevensdragers met kinderpornografisch materiaal van de politie heeft teruggekregen, kan worden weerlegd. Van andere en/of bijkomende omstandigheden, waaruit de wetenschap van de verdachte omtrent de aanwezigheid van het kinderpornografisch materiaal op zijn laptop, blijkt uit onderhavig strafdossier niet.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Cybercrime in Europa: Alles over de Wbni-wet

Al in 2016 werd binnen de Europese Unie de Netwerk- en Informatiebeveiligingsrichtlijn (NIB-richtlijn) aangenomen. Het doel van de richtlijn: uniforme digitale weerbaarheid creëren tegen cybercrime binnen de EU-lidstaten. In Nederland is de richtlijn inmiddels geïmplementeerd in de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni), ook wel bekend als de cybersecuritywet.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling wegens handelen in gehackte PayPal accounts (art. 138ab Sr)

Rechtbank Rotterdam 8 juli 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:6548

De verdachte heeft gedurende een periode van ruim twee jaar gehandeld in gehackte PayPal accounts. PayPal is een online betaalsysteem. Na registratie kan een gebruiker zijn bankrekening of creditcard koppelen aan het account om online betalingen te verrichten. De verdachte kocht de inloggegevens van gehackte accounts via de site blackpass.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Onderzoek: Blockchain en het recht

Blockchain is een fenomeen dat zich in recente jaren op een grote publieke belangstelling mag verheugen. Het is een innovatieve techniek die een aanvulling kan vormen op het internet om het mogelijk te maken partijen die elkaar niet kennen of (volledig) vertrouwen met elkaar zaken te laten doen. Blockchain technieken pretenderen een vertrouwensprobleem op te lossen. Het open karakter van de blockchain zou bovendien kunnen bijdragen aan transparantie, controleerbaarheid en legitimiteit van allerlei maatschappelijke processen. Tevens zou blockchain vele intermediairs die als een trusted third party functioneren overbodig kunnen maken en daarmee een grote efficiëntieslag mogelijk kunnen maken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

ILT doet met politie in België internationaal onderzoek naar het hacken van software in tachografen

De opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-IOD) doet parallel aan de Federale gerechtelijke politie van West-Vlaanderen en de Federale wegpolitie in België onderzoek naar een criminele organisatie die zich in Europa bezig zou houden met het stelselmatig installeren en hacken van software in tachografen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF