Artikel: Internetonderzoek door bestuursorganen

In besluitvormingstrajecten waarin de overheid zéér afhankelijk is van privéinformatie van burgers, zoals in de sociale zekerheid, het vreemdelingenrecht en het belastingrecht, biedt internet ongekende en verruimde mogelijkheden om die privéomstandigheden met een paar muisklikken te achterhalen. In hoeverre is openbronnenonderzoek op internet binnen het bestuursrechtrechtelijk kader toelaatbaar? Binnen het strafrecht en het inlichtingendomein worden nieuwe bevoegdheden geïntroduceerd voor ‘stelselmatig openbronnenonderzoek’, terwijl binnen het bestuursrecht dergelijke plannen ontbreken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Eis: jarenlange celstraffen voor online drugsverkopers darkweb

Drugsdealers, versie 2.0. Zo betitelden de officieren van justitie van het Landelijk Parket vier mensen die worden verdacht van de grootschalige verkoop van drugs. De verdachten waren eerst actief via de door politie en OM neergehaalde Hansa Market op het darkweb. Als het aan het OM ligt gaan drie mannen daarvoor 6,5 jaar de cel in, een vrouw 24 maanden waarvan 8 voorwaardelijk. Bovendien kondigde het OM een ontneming van in totaal meer dan 2 miljoen euro aan. De rechtbank Rotterdam behandelt de zaak deze week. Woensdag is de laatste dag.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Beantwoording Kamervragen over contant geld

Minister Hoekstra van Financiën beantwoordt Kamervragen van de Eerste Kamer over het functioneren van contant geld als betaalmiddel.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Jaarbericht Openbaar Ministerie

Afgelopen week is het Jaarbericht 2018 van het Openbaar Ministerie gepubliceerd. Daarin is onder meer een overzicht opgenomen van het aantal complexe cyber-opsporingsonderzoeken, het aantal aan het OM aangeleverde cyber-verdachten en het totaal aantal zaken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Cyberspionage in de Chinanotitie

Afgelopen week presenteerde het kabinet de zogeheten Chinanotitie, die een beeld schetst van de nieuwe balans in de relatie tussen China en Nederland. Naar aanleiding van de notitie schreef het Financieele Dagblad een artikel. Hierin reageert Chief Security Expert Frank Groenewegen op het onderdeel cyberspionage.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

FIOD en OM halen witwasmachine voor cryptovaluta offline

De FIOD en het Openbaar Ministerie hebben op 22 mei een van de grootste online mixers voor cryptovaluta offline gehaald. Het gaat om Bestmixer.io. Met deze actie wordt een grote slag toegebracht aan het verhullen van criminele geldstromen via het mixen van cryptovaluta zoals bitcoins.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF