Veroordeling na met gestolen gegevens aankopen doen via webshops

Rechtbank Noord-Nederland 14 februari 2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:637

Verdachte heeft zich gedurende langere tijd schuldig gemaakt aan cybercriminaliteit. Verdachte heeft, door gebruik te maken van keyloggers, op grote schaal inloggegevens van studenten van de benadeelde partij 3 verzameld. Door middel van de verzamelde inloggegevens kon verdachte binnendringen in de klantenaccounts van die studenten bij webshops, zoals die van benadeelde partij 1 en benadeelde partij 2, en heeft hij deze accounts gebruikt om frauduleuze bestellingen te plaatsen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Aangescherpte Strafvorderingsrichtlijn Oplichting sinds 1 maart van kracht

De strafvorderingsrichtlijn Oplichting is op het punt van online handelsfraude aangescherpt en is op 1 maart in werking getreden. De richtlijn biedt een officier van justitie handvatten voor het bepalen van een straf(eis) bij oplichting al dan niet via internet. Aanleiding voor aanscherping van de richtlijn is het nieuwe wetsartikel 326e in het Wetboek van Strafrecht dat onder de Wet computercriminaliteit III valt en die op dezelfde datum in werking is getreden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Phishing-bende veroordeeld; gedwongen ontgrendeling iPhone met vingersensor rechtmatig

De rechtbank Noord-Holland heeft 3 verdachten veroordeeld in verband met phishing-activiteiten en deelname aan een criminele organisatie. Tijdens het opsporingsonderzoek in deze zaak heeft de politie belangrijke informatie verkregen die afkomstig was van de iPhone van een van de verdachten. Omdat deze verdachte niet bereid was vrijwillig zijn iPhone te ontgrendelen, heeft de politie hem geboeid en vervolgens de duim van de verdachte tegen de sensor van de iPhone gehouden om het toestel te ontgrendelen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Wet Computercriminaliteit III in werking getreden

De wet Computercriminaliteit III is per 1 maart 2019 in werking getreden. Justitie en politie krijgen nieuwe bevoegdheden om computercriminaliteit beter te bestrijden. Door sneller en effectiever te kunnen optreden wordt Nederland veiliger. De snelle ontwikkeling van de technologie heeft ervoor gezorgd dat criminaliteit in een digitale wereld met andere middelen moet worden aangepakt. Die mogelijkheden zijn er nu. Daarmee kunnen het Openbaar Ministerie en de opsporingsdiensten aan de slag.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

AG vordert onttrekking aan verkeer van laptop, verdachte verzoekt Hof om kopie van specifieke selectie niet-strafbare gegevensbestanden. Kan een rechter over dit verzoek oordelen?

Gerechtshof Den Haag 14 februari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:391

Op inbeslaggenomen gegevensdrager staan behalve kinderpornografische gegevensbestanden niet-strafbare gegevensbestanden. De Advocaat-generaal vordert onttrekking aan het verkeer. Verdachte verzoekt om kopie van specifieke selectie van niet-strafbare gegevensbestanden. Constaterend dat huidige wet geen grondslag kent om gegevens los te zien van de in beslag genomen gegevensdrager overweegt het hof dat vanuit alleen het nationale wetssysteem bezien geen andere beslissing zou kunnen worden genomen dan ongeclausuleerde onttrekking aan het verkeer.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

De sluwe systeembeheerder

Een systeembeheerder die goochelde met ‘scripts’, ‘achterdeurtjes’ en identiteiten. Die met buitgemaakte gegevens en wachtwoorden de socialmedia-accounts van nietsvermoedende slachtoffers binnendrong en overnam. Die tegelijkertijd oplichtte én verduisterde. Kon officier Gerben Wilbrink en zijn rechercheteam de man die zijn laptop letterlijk direct dichtklapte als hij onraad rook, inrekenen op heterdaad?

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF