Kamervragen over delen vingerafdrukken met FBI

Door Tweede Kamerleden Middendorp en Van Oosten (VVD) zijn aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Justitie en Veiligheid vragen gesteld over het bericht «Nederlandse vingerafdrukken gedeeld met FBI». De Staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid heeft deze vragen beantwoord op 22 januari 2019.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }

AP ontvangt bijna 21.000 datalekken in 2018

In 2018 zijn er 20.881 datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het aantal meldingen is meer dan verdubbeld ten opzichte van 2017. De meeste datalekken werden gemeld door organisaties uit de sectoren zorg en welzijn, openbaar bestuur en financiële dienstverlening. Het aantal meldingen overstijgt het eerder geschatte aantal fors. De AP breidt daarom haar capaciteit uit om meer actie te kunnen ondernemen. Deze acties kunnen leiden tot meer handhavende maatregelen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }

Minister: politie zal computers niet zomaar binnendringen

De Wet computercriminaliteit III geeft politie de bevoegdheid om systemen van verdachten binnen te dringen, maar deze bevoegdheid zal niet zomaar worden gebruikt, zo heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid op vragen van de SP-fractie laten weten.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }

Gevangenisstraf van 30 maanden voor inbreken op webshop-accounts en phishing

Rechtbank Noord-Holland 21 januari 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:402

De rechtbank heeft aan een 25-jarige man dertig maanden gevangenisstraf opgelegd. Daarvan zijn 10 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. De man is veroordeeld voor het meermalen plegen van computervredebreuk ofwel hacken, diefstal, oplichting en witwassen. Ook is hij veroordeeld voor het hacken van het Dropboxaccount van een jonge vrouw, het dreigen een filmpje van haar openbaar te maken tenzij zij daarvoor betaalde en voor smaadschrift. Hij heeft de feiten grotendeels bekend.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }

Criminelen kopiëren website haven

Er wordt gewaarschuwd voor nepwebsites van het Havenbedrijf Rotterdam. Internetcriminelen zijn er weer in geslaagd de website van Europa’s grootste haven na te maken. Dit is niet de eerste keer. Geregeld verschijnen nepwebsites van niet-bestaande olieterminals. Ze verleiden oliehandelaren tot het betalen van een voorschot. Wanneer die hun olie naar Rotterdam willen vervoeren blijkt de terminal onvindbaar.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }

Publicaties op website en op Facebookpagina SP-voorman mogen blijven staan

Rechtbank Limburg 22 januari 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:515

Op 8 januari diende in Maastricht een kort geding tussen een Heerlense vastgoedbaas en zijn onderneming als eisers enerzijds en de Socialistische Partij en haar Heerlense fractievoorzitter als gedaagden anderzijds. Onderwerp van het kort geding was of uitingen die gedaan zijn op de website www.foutevastgoedbazen.nl en op de facebookpagina van de SP-voorman verwijderd moeten worden en er een rectificatie moet worden geplaatst. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het recht op vrije meningsuiting van gedaagden in dit geval zwaarder weegt dan het recht op bescherming van eer en goede naam van eisers. De uitingen hoeven daarom niet verwijderd te worden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }

Kamervragen over onzichtbaar cyberleger

Minister Bijleveld-Schouten (Defensie) heeft op 21 januari 2019 antwoord gegeven op kamervragen van het lid Bruins Slot (CDA) over een onzichtbaar cyberleger.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }

Politie adviseert wijzigen wachtwoorden

Begin vorige week circuleerde op internet berichten dat er een database te downloaden was met daarin de mailadressen en wachtwoorden uit ruim 2500 databases. Na onderzoek blijkt deze database ongeveer 773 miljoen unieke mailadressen en ruim 21 miljoen unieke wachtwoorden te bevatten.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }

Levert het maken van een opname van een computerscherm waarop reeds bestaande kinderporno wordt getoond “vervaardigen” van kinderporno op?

Hoge Raad 22 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:93

Het Hof heeft geoordeeld dat ten aanzien van de in het middel bedoelde videobestanden in essentie enkel sprake is van het kopiëren van bestaande beelden en niet van het vervaardigen van nieuwe kinderporno, waaraan het Hof heeft toegevoegd dat de omstandigheid dat bestaande beelden zijn gecombineerd, onvoldoende is om in dit geval te spreken van "vervaardigen". Dat oordeel geeft niet blijk van een onjuiste uitleg van art. 240b, eerste lid, Sr.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }

Is sprake van ‘binnendringen’ (art. 138ab Sr) als verdachte niet doelbewust een inspanning heeft moeten leveren om de beveiliging van het desbetreffende computersysteem te doorbreken?

Rechtbank Overijssel22 januari 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:160

Verdachte heeft als ZZP-er gedurende ongeveer tien maanden wijzigingen in een computersysteem van zijn opdrachtgever bedrijf 1 aangebracht. Hierdoor kon hij meer uren declareren dan hij feitelijk had gewerkt. Als reden voor zijn handelen heeft verdachte genoemd dat hij financiële problemen had. Daarnaast had verdachte nog achterstallig salaris tegoed van bedrijf 1 en voelde hij zich gekrenkt omdat hij al zo lang aan het lijntje werd gehouden voor de uitbetaling daarvan.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }